ค้นหาตำแหน่งาน
ค้นหาประวัติเรซูเม่

สถานประกอบการที่รับสมัค

งานใหม่ล่าสุด

HI,ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนประวัติเรซูเม่ไว้1ฉบับ,บ้างครั้ง,ลองโดยที่ไม่ได้ต้องใจครั้ง,เป็นการสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แบบ~
 • 客服 วันนี้ 启力集团
 • 40คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|网络游戏|100-499人
 • 行政 วันนี้ 启力集团
 • 20คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|网络游戏|100-499人
 • 销售 วันนี้ 启力集团
 • 99คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|网络游戏|100-499人
 • 人事 วันนี้ 启力集团
 • 30คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|网络游戏|100-499人
 • 财务 วันนี้ 启力集团
 • 10คน / 经验不限 / 学历不限 50K-100K/月 泰/彭世洛PHITSANULOK|网络游戏|100-499人
 • 财务 วันนี้ 正大集团
 • 35คน / 经验不限 / 学历不限 50K-100K/月 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 运营专员 วันนี้ 正大集团
 • 5คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 客服 วันนี้ 正大集团
 • 70คน / 经验不限 / 学历不限 50K-100K/月 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 行政 วันนี้ 正大集团
 • 25คน / 经验不限 / 学历不限 50K-100K/月 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 人事 วันนี้ 正大集团
 • 95คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 人事 วันนี้ 辰辰集团
 • 99คน / 经验不限 / 学历不限 50K-100K/月 泰/春武里CHONBURI|网络游戏|500-999人
 • 客服 วันนี้ 豪泰集团有限公司
 • 若干คน / 经验不限 / 学历不限 50K-80K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|通信(设备/运营/服务)|500-999人
 • 财务 วันนี้ 正大集团
 • 30คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 人力资源 วันนี้ 正大集团
 • 若干คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 客服 วันนี้ 正大集团
 • 49คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 行政 วันนี้ 正大集团
 • 若干คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/彭世洛PHITSANULOK|金融(投资/证券|10000人以上
 • 财务专员 วันนี้ 豪泰集团
 • 10คน / 经验不限 / 大专 60K-100K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|餐饮/娱乐/休闲|1000-9999人
 • 人事专员 วันนี้ 豪泰集团
 • 若干คน / 经验不限 / 学历不限 60K-120K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|金融(投资/证券|1000-9999人
 • 行政助理 วันนี้ 豪泰集团
 • 10คน / 经验不限 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|金融(投资/证券|1000-9999人
 • 中文客服专员 วันนี้ 浩瀚集团
 • 20คน / 无经验 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|金融(投资/证券|500-999人
 • 人事部hr วันนี้ 浩瀚集团
 • 5คน / 无经验 / 大专 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|金融(投资/证券|500-999人
 • 行政专员 วันนี้ 浩瀚集团
 • 5คน / 1-3年 / 大专 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|金融(投资/证券|500-999人
 • 小语种翻译 วันนี้ 浩瀚集团
 • 5คน / 无经验 / 大专 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|金融(投资/证券|500-999人
 • 小语种翻译 วันนี้ 豪泰集团
 • 5คน / 经验不限 / 大专 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 销售专员 วันนี้ 豪泰集团
 • 10คน / 经验不限 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 人事部hr วันนี้ 豪泰集团
 • 5คน / 1年以下 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 行政专员 วันนี้ 豪泰集团
 • 3คน / 经验不限 / 大专 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 中文客服专员 วันนี้ 豪泰集团
 • 10คน / 经验不限 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 人事部hr วันนี้ 胜泰集团
 • 5คน / 经验不限 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 行政专员 วันนี้ 胜泰集团
 • 5คน / 经验不限 / 大专 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 推广专员 วันนี้ 胜泰集团
 • 10คน / 经验不限 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 中文客服专员 วันนี้ 胜泰集团
 • 10คน / 经验不限 / 学历不限 75K-150K/月 泰/曼谷 BKK/曼谷|网络游戏|1000-9999人
 • 视频模特 วันนี้ 豪泰集团
 • 10คน / 经验不限 / 学历不限 面议 泰/曼谷 BKK/曼谷|互联网/电子商务|1000-9999人
ติดต่อผู้ดูแลระบบ WeChat
สแกนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการรับสมัคงานของเว็ปไซต์ไทย

อยากมาทำงานที่ประเทศไทย?ต้องการที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย,เข้าร่วมเว็ปไซต์การรับสมัคงานไทย,พบสิ่งที่ดีกว่า!

เข้าร่วมทันที